Öğrenci yerleştirme
Madde 18- (1) Yerleştirme işlemi, adayların YP’na, tercihine ve kontenjanlara göre yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:
a) Tercihlerine göre adaylar arasından kontenjan sayısı kadar yerleştirilecektir. YP’na göre yapılacak yerleştirme işleminde YP’si yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
b) Bir adayın YP’si ne denli yüksek olursa olsun; yalnız bir bölüme kayıt hakkı kazanabilir.

(2) Milli kontenjanına yerleştirildikten sonra kontenjan dışı kalan Milli Sporculardan ilgili bölümün başvurusu YGS puan şartına haiz olmaları halinde genel kontenjandan da yararlandırılırlar.

ÖYSP Puanı, adayın girdiği bölüme göre Tablo-3'den hesaplanacaktır.

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP'lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır.

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP -SP) olacaktır. ÖYSP - SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10' dur.

Yerleştirmeye esas olacak olan puan   (Yerleştirme Puanı=YP )  aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a)   Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin;  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday,   liselerin spor alanından geliyorsa),

 YP = (1.17 x ÖYSP - SP) + (0,11 x AOBP) + ( 0,22 YGS –P )+(0.03xAOBP)

b)  Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa)

 YP = (1.17 x ÖYSP - SP) + ( 0,11 x AOBP) + ( 0,22 YGS – P )
Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
(4) 2014’de, YGS puanı veya özel yetenek sınavı ile örgün yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık öğretim kontenjanı bulunmayan programlara yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

(5) Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda, www.ahievran.edu.tr/besyo ve besyo.ahievran.edu.trweb adreslerinde Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.

Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda ve besyo.ahievran.edu.tr web adresinde Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle web sayfasındaki ve öğrenci işler daire başkanlığı panolarına asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.