Bilindiği üzere, 6569 Sayılı Kanunun 29. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde yapılan değişiklik gereği, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılının Bahar Yarıyılında öğrenim süresini aşan öğrencilerden normal katkı/ücretlerinin yanı sıra, seçtikleri derslere göre ilave katkı/ücret de alınmaktaydı. Ancak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06.02.2015 tarih ve 6629 sayılı yazıları ve basın açıklamasından anlaşıldığı üzere, Başbakanlık nezdinde bir çalışma başlatılmış olduğundan, ilave katkı/ücret alımı ile ilgili işlemlerin Şubat ayının sonuna kadar ertelenmesi bildirilmiştir.
Bu nedenle öğrencilerimiz, akademik takvimde belirtilen sürelerde, Bahar dönemine ait normal katkı/ücretini ödemek suretiyle 2014-2015 Bahar dönemi ders kayıtlarını yapabilecekler ve öğrencilerin ders kaydını müteakip Danışmanlarca da onay verilebilecektir.
Katkı/ücretlerle ilgili yeni düzenleme yapılması durumunda konu ile ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.