T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

2011 YILINDA ÖSYM TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİNE YERLEŞTİRİLEN EK KONTENJAN

 ÖĞRENCİLERİNİN KESİN KAYITLARINA İLİŞKİN ESASLAR.

 

2011 ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına yerleştirilen ek kontenjan öğrencilerinin kesin kayıt işlemleri 11 Ekim - 14 Ekim 2011 tarihleri arasında (mesai saatleri içerisinde), Kırşehir il merkezindeki Üniversitemiz merkez yerleşkesinde yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, programda belirtilen yer ve zamanda kayıt için gerekli belgelerle şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirlenen süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlayamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      Adayın mezun olduğu lise veya dengi okuldan aldığı diplomanın aslı ve iki adet fotokopisi, ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz). Aday 0,8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır),

1.      Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının onaylı örneği,

2.      1989 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (1992 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir),

3.      6 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

4.      2011-2012 eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka belgesi.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1.      Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz.

2.      Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3.      Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

2011-2012 eğitim-öğretim yılı katkı payı veya öğrenim ücretleri kesin kayıt esnasında verilen öğrenci numarası ile Halk Bankası şubelerine müracaat edilerek öğrenci için belirlenen miktar yatırılabilecektir.

 

NOT: Kayıt işlemleri bittikten sonra,  kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz internet üzerinden Üniversitemizin sitesine girerek merkezi öğrenenci bilgi sisteminden ders kaydı yapacaklardır. Bunun için her bir öğrenci sisteme giriş için öncelikle öğrenci numarasını kullanacaktır. Şifre olarak da T.C. Kimlik numaralarının son altı hanesi  şifre olarak kullanılacaktır. 

ÖSYM TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİNE EK KONTENJAN İLE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ DUYURU

 

Kayıt işlemleri bittikten sonra,  kayıt yaptıran tüm öğrencilerimizin, 17.10.2011 Pazartesi günü danışman öğretim elemanları ile birlikte internet üzerinden Üniversitemizin sitesine girerek merkezi öğrenci bilgi sisteminden ders kaydını mutlaka yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz sisteme giriş için öncelikle öğrenci numarasını, şifre olarak da T.C. Kimliknumarasının son altı hanesinikullanacaktır.

 

17.10.2011 tarihinde merkezi sistem sadece danışmanlara açık tutulacağı için, öğrencilerimizin mutlaka danışman öğretim elemanları ile görüşmesi  gerekmektedir. Önemle duyurulur.

                                                                                                                                                          

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı