Basında Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı’na devredildiği şeklinde haberler yer almaktadır. Konunun aslı şöyledir:

          Mülkiyeti İl Özel İdaresine  ait olan ve 15 yıllığına Üniversitemize kullanım hakkı devredilen eski “Terme Kür Merkezi” Üniversitemiz tarafından tadil edilerek  “AEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj ve Uygulama Merkezi Kaplıca Tesisi “ şekline dönüştürülmüştür.

           02.08.2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı adına Kırşehir Valisi Sayın M. Ufuk ERDEN  ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret SAYLAM  tarafından  imzalanan, T.C Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Devlet Hastanesi’nin Ahi Evran Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından birlikte kullanılmasını öngören protokol gereğince; Hastanenin adı T.C Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi şekline dönüştürülmüş ve bu ortak kullanıma Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Merkezi de dahil edilmiştir.  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Merkezi, T.C Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bir birimi olarak Bakanlık ve Üniversitemizin ortak kullanımı çerçevesinde hizmet vermektedir.