İndirme Linkleri

T.C.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

(Senatonun 24.04.2019 tarih ve 2019/06-05 sayılı kararıyla kabul edilmiştir)

YENİ KAYITLAR

FAALİYETLER

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavı (Sınav Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, yeri ve saati belirlenmek suretiyle yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin sınav tarihinden önce ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir).

19 Eylül 2019 Perşembe

19 Eylül 2019 Perşembe


TÜM AKADEMİK BİRİMLER (TIP FAKÜLTESİ İLE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI HARİÇ)

FAALİYETLER

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Açılacak derslerin İlgili birimlerce Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilmesi için son gün

26 Ağustos 2019 Pazartesi

31 Ocak 2020 Cuma

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi ve öğrenci ders kayıtları

02 Eylül 2019 Pazartesi

10 Eylül 2019

Salı

03 Şubat 2020 Pazartesi

07 Şubat 2020

Cuma

Danışman Onayları

02 Eylül 2019 Pazartesi

12 Eylül 2019 Perşembe

03 Şubat 2020 Pazartesi

09 Şubat 2020

Pazar

Ders dönemi

16 Eylül 2019 Pazartesi

27 Aralık 2019 Cuma

10 Şubat 2020 Pazartesi

22 Mayıs 2020 Cuma

Ders ekleme-bırakma ve mazeret kayıtları (Danışman nezaretinde yapılacaktır).

23 Eylül 2019 Pazartesi

25 Eylül 2019 Çarşamba

17 Şubat 2020 Pazartesi

19 Şubat 2020 Çarşamba

Yarıyıl sonu sınavları

30 Aralık 2019 Pazartesi

10 Ocak 2020

Cuma

01 Haziran 2020 Pazartesi

12 Haziran 2020 Cuma

Yarıyıl sonu sınavlarına ait notların sisteme girilmesi ve ilanı ile sınav belgelerinin idareye teslimi için son gün

16 Ocak 2020 Perşembe

17 Haziran 2020 Çarşamba

Bütünleme sınavları

20 Ocak 2020 Pazartesi

24 Ocak 2020

Cuma

22 Haziran 2020 Pazartesi

26 Haziran 2020 Cuma

Bütünleme sınavlarına ait notların sisteme girilmesi ve ilanı ile sınav belgelerinin idareye teslimi için son gün

28 Ocak 2020 Salı

29 Haziran 2020 Pazartesi

Tek ders sınavı başvuruları için son gün (ilgili birimlere)

29 Ocak 2020 Çarşamba

30 Haziran 2020 Salı

Tek ders sınavları

31 Ocak 2020 Cuma

02 Temmuz 2020 Perşembe

Tek ders sınav notlarının sisteme girilmesi, ilanı ve sınav belgelerinin idareye teslimi için son gün

03 Şubat 2020 Pazartesi

03 Temmuz 2020 Cuma

 NOT : Birimler tarafından yapılan yarıyıl ara sınav notlarının sisteme girişi için son gün; Güz Yarıyılı için 16 Aralık 2019, Bahar yarıyılında ise 15 Mayıs 2020 günüdür. Bu tarihlere kadar sisteme girilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.

YATAY GEÇİŞ (KURUMLARARASI/KURUMİÇİ)

FAALİYETLER

GÜZ DÖNEMİ (

Lisans, Önlisans)

BAHAR DÖNEMİ (Önlisans)

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatay geçiş için başvurular (Başvurular internet üzerinden alınacaktır.)

22 Temmuz 2019 Pazartesi

26 Temmuz 2019 Cuma

27 Ocak 2020 Pazartesi

31 Ocak 2020

Cuma

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilip (İlgili birimlerce), yatay geçişe ilişkin onaylı listelerin Rektörlüğe teslimi için son gün

22 Temmuz 2019 Pazartesi

31 Temmuz 2019 Çarşamba

27 Ocak 2020 Pazartesi

04 Şubat 2020

Salı

Yatay geçiş sonuçlarının ilan edilmesi (Rektörlükçe)

02 Ağustos 2019 Cuma

07 Şubat 2020 Cuma

Yatay geçişi kabul edilen asıl adayların kesin kayıtları

05 Ağustos 2019 Pazartesi

09 Ağustos 2019 Cuma

10 Şubat 2020 Pazartesi

12 Şubat 2020 Çarşamba

Asıl adaylardan kayıt yapmayanların olması durumunda yerlerine yedek adaylardan ilan edilmesi (Rektörlükçe)

20 Ağustos 2019 Salı

14 Şubat 2020 Cuma

Yatay geçişi kabul edilen yedek adayların kesin kayıtları

21 Ağustos 2019 Çarşamba

23 Ağustos 2019 Cuma

17 Şubat 2020 Pazartesi

19 Şubat 2020

Çarşamba

 

YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1)

FAALİYETLER

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatay geçiş için başvurular (Başvurular internet üzerinden alınacaktır.)

01 Ağustos 2019 Perşembe

15 Ağustos 2019 Perşembe

27 Ocak 2020 Pazartesi

31 Ocak 2020

Cuma

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilip (İlgili birimlerce), yatay geçişe ilişkin onaylı listelerin Rektörlüğe teslimi için son gün

01 Ağustos 2019 Perşembe

21 Ağustos 2019 Çarşamba

27 Ocak 2020 Pazartesi

04 Şubat 2020

Salı

Yatay geçiş sonuçlarının ilan edilmesi (Rektörlükçe)

23 Ağustos 2019 Cuma

07 Şubat 2020 Cuma

Yatay geçişi kabul edilen asıl adayların kesin kayıtları

26 Ağustos 2019 Pazartesi

29 Ağustos 2019 Perşembe

10 Şubat 2020 Pazartesi

12 Şubat 2020 Çarşamba

Asıl adaylardan kayıt yapmayanların olması durumunda yerlerine yedek adaylardan ilan edilmesi (Rektörlükçe)

03 Eylül 2019 Salı

14 Şubat 2020 Cuma

Yatay geçişi kabul edilen yedek adayların kesin kayıtları

04 Eylül 2019 Çarşamba

06 Eylül 2019

Cuma

17 Şubat 2020 Pazartesi

19 Şubat 2020

Çarşamba


TIP
FAKÜLTESİ

FAALİYETLER

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Dönem I Oryantasyon Haftası

16 Eylül 2019 Pazartesi

20 Eylül 2019 Cuma

Dönem I Ders Dönemi Başlangıcı

23 Eylül 2019 Pazartesi

17 Ocak 2020 Cuma

Dönem II Ders Dönemi Başlangıcı

2 Eylül 2019 Pazartesi

17 Ocak 2020 Cuma

Dönem III Ders Dönemi Başlangıcı

2 Eylül 2019 Pazartesi

17 Ocak 2020 Cuma

Dönem IV Ders Dönemi Başlangıcı

2 Eylül 2019 Pazartesi

17 Ocak 2020 Cuma

Yarıyıl Tatili

20 Ocak 2020 Pazartesi

31 Ocak 2020 Cuma

Dönem I Ders Dönemi Başlangıcı

3 Şubat 2020 Pazartesi

05 Haziran 2020 Cuma

Dönem II Ders Dönemi Başlangıcı

3 Şubat 2020 Pazartesi

12 Haziran 2020 Cuma

Dönem III Ders Dönemi Başlangıcı

3 Şubat 2020 Pazartesi

12 Haziran 2020 Cuma

Dönem IV Ders Dönemi Başlangıcı

3 Şubat 2020 Pazartesi

19 Haziran 2020 Cuma

Final Sınavları

(Dönem I,II ve III için)

Dönem I: 22 Haziran 2020 Pazartesi

Dönem II: 30 Haziran 2020 Salı

Dönem III: 01 Temmuz 2020 Çarşamba

Final Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine aktarılması ve ilanı

(Dönem I,II ve III için)

03 Temmuz 2020 Cuma

08 Temmuz 2020 Çarşamba

Bütünleme Sınavları

(Dönem I,II ve III için)

Dönem I: 07 Temmuz 2020 Salı

Dönem II: 16 Temmuz 2020 Perşembe

Dönem III: 17 Temmuz 2020 Cuma

Bütünleme Sınavları

(Dönem IV için)

08 Temmuz 2020 Çarşamba

09 Temmuz 2020 Perşembe

10 Temmuz 2020 Cuma

Bütünleme Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine aktarılması ve ilanı

07 Temmuz 2020 Salı

25 Ağustos 2020 Salı

 

ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLARI

FAALİYETLER

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Yeterlik (Muafiyet) ve Seviye Belirleme Sınavı Başvuru ve Kayıtları (*)

02 Eylül 2019 Pazartesi

13 Eylül 2019 Cuma

Yeterlik Yazılı Sınavı (**)

17 Eylül 2019 Salı

Yeterlik Yazılı Sınavı Sonuçlarının Açıklanması ve Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin İlan Edilmesi

18 Eylül 2019 Çarşamba

Yeterlik Sözlü Sınavı (**)

19 Eylül 2019 Perşembe

Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Açıklanması

19 Eylül 2019 Perşembe

Seviye Belirleme Sınavı (***)

20 Eylül 2019 Cuma

Oryantasyon Programı (***)

20 Eylül 2019 Cuma

Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarının Açıklanması

23 Eylül 2019 Pazartesi

Güz Ders Dönemi

16 Eylül 2019 Pazartesi

27 Aralık 2019 Cuma

Ara Sınav I (**)

04 Kasım 2019 Pazartesi

Ara Sınav II (**)

27 Aralık 2019 Cuma

Bahar Ders Dönemi

10 Şubat 2020 Pazartesi

22 Mayıs 2020 Cuma

Ara Sınav III (**)

30 Mart 2020 Pazartesi

Ara Sınav IV (**)

22 Mayıs 2020 Cuma

Yıl Sonu Yazılı ve Sözlü Sınavı (**)

29 Mayıs 2020 Cuma

Yıl Sonu Sınavı Sonuçlarının İlanı

02 Haziran 2020 Salı

Bütünleme Yazılı ve Sözlü Sınavı (**)

08 Haziran 2020 Pazartesi

Bütünleme Sınavı Sonuçlarının İlanı

10 Haziran 2020 Çarşamba

 

(*) : Sınav başvuruları Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne e-mail yoluyla () veya Yabancı Diller Yüksekokulu'nun web sayfasında “İç Kontrol ve Kalite Yönetimi” sekmesindeki “Formlar” bölümünde yer alan başvuru formları (FR-119 ve FR-120) ile elden yapılacaktır.

(**) : Saati ve yeri Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından (ydyo.ahievran.edu.tr) ilan edilecektir.

(***) : Katılım zorunludur.

  

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

FAALİYETLER

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Yabancı uyruklu öğrenci adaylığı için başvurular

10 Haziran 2019 Pazartesi

01 Temmuz 2019 Pazartesi

Başvuruların değerlendirilmesi (Dış İlişkiler Ofisi)

02 Temmuz 2019 Salı

09 Temmuz 2019 Salı

Sonuçların ilanı (Dış İlişkiler Ofisi)

10 Temmuz 2019 Çarşamba

Asıl adayların kesin kayıtları (Dış İlişkiler Ofisi)

11 Temmuz 2019 Perşembe

07 Ağustos 2019 Çarşamba

Asıl adaylardan kayıt yapmayanların olması durumunda yerlerine yedek adaylardan ilan edilmesi (Dış İlişkiler Ofisi)

9 Ağustos 2019 Cuma

Asıl adayların kayıt yaptırmaması durumunda, kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar, sırayla yedek adayların kaydının yapılması (Dış İlişkiler Ofisi)

19 Ağustos 2019 Pazartesi

29 Ağustos 2019 Perşembe

Yedek adayların Başvuru yapmaması halinde Ek Başvuru İlanı

02 Eylül 2019 Pazartesi

Yedek adayların Başvuru yapmaması halinde Ek Başvuru Değerlendirilmesi

04 Eylül 2019 Çarşamba

06 Eylül 2019 Cuma

Ek Başvuru Değerlendirme sonuçlarının ilanı

09 Eylül 2019 Pazartesi

Ek Başvuru sonucunda kazanan adayların kesin kayıt işlemlerinin yapılması

10 Eylül 2019 Salı

13 Eylül 2019 Cuma

Türkçe yeterlilik sınavı (Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma

Merkezi tarafında yapılacaktır.)

16 Eylül 2019 Pazartesi

  

EK SINAVLAR ( ÖNLİSANSLAR İÇİN )   

FAALİYETLER

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8. Maddesi Kapsamında Ek Sınava girecek öğrencilerin isimlerinin ilan edilmesi

01 Temmuz 2019 Pazartesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8. Maddesi Kapsamında Ek Sınava girecek öğrencilerin başvurularının Birimlerce alınması ( Başvuru şahsen olacaktır)

02 Temmuz 2019 Salı

04 Temmuz 2019 Perşembe

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8. Maddesi Kapsamında Ek Sınav Dönemi (Önlisans Birimleri için) ( 1.Ek Sınav)

08 Temmuz 2019 Pazartesi

12 Temmuz 2019 Cuma 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8. Maddesi Kapsamında 1. Ek Sınav Sonuçlarının İlanı Son Gün

16 Temmuz 2019 Salı

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8. Maddesi Kapsamında Ek Sınav Dönemi (Önlisans Birimleri için) ( 2..Ek Sınav)

22 Temmuz 2019 Pazartesi

26 Temmuz 2019 Cuma

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8. Maddesi Kapsamında 2. Ek Sınav Sonuçlarının İlanı Son Gün

30 Temmuz 2019 Salı

 

RESMİ TATİLLER (***)

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Süresi

Kurban Bayramı

10 Ağustos 2019

14 Ağustos 2019

4.5 Gün

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi

29 Ekim 2019 Salı

1.5 Gün

Yeni yıl

1 Ocak 2020 Çarşamba

1 Gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2020 Perşembe

1 Gün

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2020 Cuma

1 Gün

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2020 Salı

1 Gün

Ramazan Bayramı

23 Mayıs 2020 Cumartesi

26 Mayıs 2020 Salı

3.5 Gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2020 Çarşamba

1 Gün

 

(***) : Resmi tatil günlerinde sınav yapılamaz.

AÇIKLAMA VE NOTLAR

Not :        
1. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29. Maddesi uyarınca Cumartesi ve Pazar günleri  sınav yapılabilir.
2. ÖSYM ve AÖF sınavlarına rastlayan tarihlerde birimlerimiz sınav yapmayacaktır.
3. Özel yetenek sınavlarıyla öğrenci kabulüne ilişkin takvim ayrıca ilan edilecektir.
4. Arasınav tarihleri ilgili birimlerimizce belirlenecektir.
5. Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin yazılı ve/veya sözlü sınavları Dış İlişkiler Ofisi tarafından ayrıca ilan edilebilir.

 

 

İndirme Linkleri

2019 - 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2015 - 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi