Kısmi zamanlı öğrenci ve personel sayısı yetersizliğinden dolayı akademik, idari ve öğrenci yemekhanelerimizin tümünde self servis hizmeti uygulanacaktır.