10 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren yeni öğrenci yemekhanemiz hizmete başlayacaktır. 

Öğrenci yemekhane grupları aşağıdaki tabloda verilmiştir.