Karar Tarihi : 12.10.2020

  Karar No       : 2020/…11…

   Üniversitemiz Covid-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) 12.10.2020 tarihinde saat 16:00 da Online (http://vds.ahievran.edu.tr/b/ham-qat-jhq) olarak Yüksek Öğretim Kurulu Tarafından Hazırlanan Yüksek Öğrenim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu Rehberliğinde Üniversitemizde Alınmış ve Alınması Gereken Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi, salgınının ülkemizde yayılımını en aza indirmek, salgınla mücadeleyi etkin kılmak, salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmamak ve üniversitemiz hizmetlerini aksatmamak şartıyla aşağıdaki kararları almıştır.

  1. Ek1’de kabul edilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal ve Ortak Kullanım Alanlarında Alınması Gereken Tedbirler’ doğrultusunda 19.10.2020 tarihinden itibaren üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kütüphane, Kapalı Spor Salonları, Kapalı Termal Havuzları, Kişisel Banyolar ve Halı Sahaların hizmete açılmasına,
  1. Ek2’de gönderilen Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitelerin salgın sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile araştırmalarına ve topluma hizmet faaliyetlerine devam edebilmesi için güvenli kampüs ortamlarını sağlamaları amacıyla başvuru kaynağı olmak üzere hazırlanan “Küresel Salgın Bağlamında Yüksek Öğrenim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” önerilerine uygun hareket edilmesinin tüm birimlerimizde sağlanmasına,
  1. 09.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Üniversitemiz KOV KOM Komisyonu kararı doğrultusunda 28.09.2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulan HES kodu takibi uygulamasının üniversitemiz kampüs girişlerinde ve tüm birimlerimizde uygulamasının birim amirleri tarafından hassasiyetle takip edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÖREVİ

ADI SOYADI

İMZA

BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

 

BAŞKAN YARD.

Genel Sekreter Mehmet Zeki KÜÇÜK

 

ÜYE

Prof. Dr. Musa ÖZATA

 

ÜYE

Prof. Dr. Kemal ÖZYURT

 

ÜYE

Doç. Dr. Remzi CAN

 

ÜYE

Doç. Dr. Ülken Tunga BABAOĞLU

 

ÜYE

Doç. Dr. Erman AKILLI

 

ÜYE

Doç. Dr. Emine TANIŞ

 

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Lokman HIZMALİ

 

ÜYE

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet ÖZDEMİR

 

ÜYE

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Osman Savaş ÇETİNER

 

ÜYE

Personel Daire Başkanı Mehmet AKSOY

 

ÜYE

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL

 

ÜYE

Hukuk Müşaviri Av. Sedat BULUT

 

Raportör

Bilgisayar İşletmeni Hamit YAZICI

 


Ek1-Sosyal ve Ortak Kullanım Alanlarında Alınması Gerekli Tedbirler

Ek2-Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu