COVID-19 küresel salgını nedeniyle üniversitemizde uzaktan eğitim yoluyla yapılan canlı ders sayılarının artırılarak kayıt altına alınması için bilişim altyapısının güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülecektir. 

Bu çalışmaların 28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13:00’da başlayıp 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 08:00’da sonlandırılması planlanmaktadır.

Çalışma boyunca Üniversitemizin Kütüphane, Yemekhane, Personel ve Öğrenci Bilgi Sistemi, EBYS, İnternet, IP Telefon ve diğer tüm uygulamaları hizmet veremeyecektir. Yapılacak çalışmanın uzaması ihtimaline karşı 30 Ekim 2020 Cuma ve 31 Ekim 2020 Cumartesi günleri yapılacak olan dersler, akademik birimlerin belirleyeceği takvime göre daha sonra yapılacaktır.