Resim Yorumlama ve Projektif Çizim Testleri Eğitimi

Https://Aesem.Ahievran.Edu.Tr/Detay/DUYURULAR/1055

NVİVO ile Nitel Araştırma Teknikleri Eğitimi

https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/DUYURULAR/1056

Sosyal Bilimlerde Nicel Veri Analizi (JAMOVİ Uygulamalı)

https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/DUYURULAR/1057

İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Eğitimi

https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/DUYURULAR/1058