Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AESEM) "Soru Hazırlama Komisyonu" tarafından belirlenen konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.