Akademik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren üniversitemiz, akademik dergileri ile bilim dünyasına katkı sunmaya devam ediyor. Eğitimde kalite güvencesine yer veren üniversitemizin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin aldığı atıf sayıları ve etki değerleri Sosyal Bilimler Araştırma Derneği (SOBİAD) tarafından paylaşılan listede üst sıralarda yer aldı.

SOBİAD’ın veri tabanında yer alan 852 dergiden hareketle hazırlanan 2019 yılı etki değeri faktörü listesinde üniversitemiz akademik dergilerinden Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 38. sırada KEFAD ise 46. sırada yer alarak atıf yapılabilirliği yüksek dergiler arasına girdi. SOBİAD tarafından taranan ve atıf yapılan dergiler listesinde KEFAD 2019 yılı içinde 131 atıf alırken etki değeri 0,590 ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ise 30 atıf alırken etki değeri 0,625 olarak hesaplandı.