Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi verdiği eğitimle öğrencilerini geleceğe hazırlarken lisansüstü eğitimde açtığı programlarla da geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor. Üniversitemizin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde 14 doktora programı ve 36 yüksek lisans programı yer alırken 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin doktora ve yüksek lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 374 oldu ve toplam öğrenci sayısı 1132’ye ulaştı.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitimiyle Öğrencilerine Yeni Alanlar Açıyor

Üniversitemizde eğitimde artan kalite ve yeni açılan bölümlerle yüksek lisans ve doktora programlarına ilgi her geçen gün artıyor. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yer alan 14 doktora programında 117 öğrencimiz bulunurken 1015 öğrencimiz ise yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Sağlık Bilimleri Enstitümüz 115 Öğrencisini Alanında Uzmanlaştırmaya Devam Ediyor

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminde 2 doktora ve 6 yüksek lisans programına 49 öğrenci kayıt yaptırırken Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısı da 115’e ulaştı. Moleküler Tıp Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Yüksek Lisans Programı, Hareket ve Antrenman Yüksek Lisans Programı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktora Programı ile Hastane Enfeksiyon Kontrolü Doktora Programı alanlarında eğitim veren Sağlık Bilimleri Enstitüsü alanında uzman öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimler pandemi nedeniyle AYDEP üzerinden uzaktan öğretim sistemiyle gerçekleştirilecek.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Birçok Alanda Lisansüstü Eğitim İmkânı Sunuyor

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 7 doktora ve 15 yüksek lisans programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içinde yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 218 olurken toplam öğrenci sayısı 651’e ulaştı. Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dallarında Doktora, İktisat Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans programları yeni açılmış olup ilk öğrenci alımı yapıldı. Eğitim Yönetimi Bilim Dalında ise İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı da lisansüstü eğitim programları arasında yer aldı. Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminde dersler Covid-19 salgını nedeniyle AYDEP üzerinden uzaktan öğretim sistemiyle yapılacak.

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tarih Anabilim Dalı, İşletme Anabilim Dalı, Sınıf Eğitimi Bilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Antropoloji Anabilim Dalı, Arkeoloji Anabilim Dalı ve İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans eğitiminin verildiği Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, İşletme Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı ve Sınıf Eğitimi Bilim Dalı alanlarında da doktora eğitimi veriliyor.

Fen Bilimleri Enstitümüz 366 Öğrencimize Akademik Gelişim İmkânı Sağlıyor

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 5 doktora ve 15 yüksek lisans programına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminde yeni kayıt yaptıran 107 öğrencisiyle birlikte toplamda 366 öğrenciye lisansüstü eğitim fırsatı sunuyor. Biyoloji, Fizik, İleri Teknolojiler, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Kimya, Matematik, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Zootekni, Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik Eğitimi, Makina Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği ile Tarım Ekonomisi alanlarında yüksek lisans eğitimi verilen Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyoloji, Fizik, Matematik, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni alanlarında da doktora eğitimi veriliyor.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde dersler yine AYDEP üzerinden uzaktan öğretim sistemiyle yapılacak.

Rektör Karakaya: “Programlarımızın Çeşitliliğini ve Kalitesini Her Seviyede Artırmaya Çalışıyoruz”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya yaptığı açıklamada üniversitemize kazandırılan yeni doktora ve yüksek lisans bölümlerinin öğrencilerimize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: “Programlarımızın çeşitliliğini ve kalitesini her seviyede artırmaya çalışıyoruz. Nitelikli insan kaynağı yetiştirebilmek için lisansüstü araştırmalara ve eğitime büyük önem veriyoruz. Niceliğin yanında niteliği de ihmal etmiyoruz. Hedefimiz, lisansüstü araştırmaları teşvik ederek ve destekleyerek inovasyonu ve üretimi önceleyen araştırmacıları ve akademisyenleri, yarınlarımızı aydınlatacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.”