Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Düzenleyen Yönetmelik

Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleriyle ile İlgili Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı

Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvurusu Formu

Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvurusu Formu

Bu konudaki şahsi başvurularınız için : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Bağbaşı Yerleşkesi-KIRŞEHİR adresine müracaat edebilirsiniz.

Başvuru formunu E-Posta yoluyla iletmek için :  adresini kullanabilirsiniz.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Telefon: 0386 280 4070