Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön kayıt Sonuçlarına İlişkin Duyuru

19-27 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt işlemleri neticesinde Üniversitemize toplam 1359 aday başvurmuştur. Adayların ön kayıt işlemleri sonrasında 100’lük not sistemine göre oluşan sıralamalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Adayların asıl ve yedek listedeki sıralamaları, Üniversitemiz Senatosunun belirleyeceği toplam kontenjan sayısına bağlı olarak bölümler bazında ön kayıt işlemlerindeki müracaat sayısı dikkate alınarak ilan edilecektir. Bu ilan neticesinde kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını Bağbaşı Yerleşkesinde bulunan Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya vekâlet verdikleri kişiler yoluyla başvurarak yapacaklardır. 

Adayların kayıt işlemlerine ilişkin takvim aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

İşlem

Tarih

Asil listede yer alan adayların kesin kayıt işlemleri

3-4 Aralık 2015

Yedek listeden kesin kayıt yapma hakkı elde edenlerin ilanı

4 Aralık 2015

Yedek listeden asıl listeye girme hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri

7-8 Aralık 2015

Derslerin başlaması

11 Aralık 2015