Önemli Bilgiler

• Etik Kurulun amacı; Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma (Anket, mülakat, odak grup çalışması; retrospektif arşiv taraması; Sosyal ve Beşeri bilimlerdeki araştırmalar; Sağlık bilimleri faaliyetlerini kapsayan araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışması, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırma, antropometrik ölçüm çalışması ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği araştırmalar), proje, yayın, eğitim-öğretim, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinde etik ilkelere uyumun sağlanması ve aykırı uygulamaların değerlendirilmesidir.

• Ahi Evran Üniversitesi Etik Kurulu her ayın ikinci çarşamba günü toplanacaktır.

• Özel yönetmelik hükümleri dışındaki bilimsel araştırmaların, etik açıdan değerlendirilebilmesi için yapılan başvurular, araştırmanın bilimsel, idari ve etik sorumluluğunu üstlenen araştırmacı tarafından bağlı bulunulan birimler (Bölüm Başkanlığı, Dekanlık, Yüksekokul Müdürlüğü vb.) aracılığıyla Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü (Genel Sekreterlik) üzerinden Etik Kurul Sekreteryasına yapılacaktır.

• Başvuru; "Etik Kurul Başvuru Dilekçesi", çıktı formatında "Etik Kurul Başvuru Formu" ve kullanılacak veri toplama araçları (anket, ölçek, test vb.) örneği eklenerek yapılacaktır. Ayrıca, Başvuru formu ve ekleri CD ile dosyaya eklenmelidir. Etik Kurul Başvuru Formu ve eklerinin her sayfası Sorumlu Araştırmacı tarafından imzalanmalıdır.

• Etik Kurul’a yapılacak başvuru dosyaları, başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde eksikleri incelenecek, eksiklik bulunmaması halinde, takip eden ilk toplantıda karar için incelemeye alınacaktır. Eksiklik belirlenen başvurulara 15 gün içinde eksiklik bildirimi yapılarak, başvuru sahipleri tarafından eksiklikleri giderildikten sonra, takip eden ilk toplantıda, incelemeye alınacaktır.

• Finansmanı kuruluşlarca desteklenen projeler/araştırmalar için, araştırmacılar tarafından, finansmanı sağlayan kuruluşlarla, araştırmanın yapılacağı yer ve kişilerle ticari, politik, kişisel nedenlerle araştırmanın bilimsel, etik yönlerine zarar verebilecek hiçbir bağlantının olmadığına dair “Çıkar ilişkisi olmadığına dair taahhütname” doldurulmalıdır.

• Etik Kurulu kararları öneri niteliğinde olup, kurulun olumlu veya olumsuz görüşüne karşın, yapılan uygulamalarda yasal sorumluluk araştırmacıya veya uygulayıcıya aittir.

 

Formlar

1. Etik Kurul Başvuru Formu
2. Etik Kurul Başvuru Dilekçesi
3. Etik Kurul Düzeltme Başvuru Dilekçesi

Başvuru Dosyasına Eklenecek Formlar

1. Çıkar İlişkisi Olmadığına Dair Taahhütmame
2. Gönüllü Onam Formu

Yönergeler

1. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
2. Yükseköğretim Kurulumları Etik Davranış İlkeleri
3. HELSİNKİ DEKLERASYONU
4. AEÜ Etik Kurul Yönergesi

 

Etik Kurul Üyeleri

 Etik Kurul Başkanı

Prof.Dr. Levent KULA
Telefon: 0 (386) 2804575
E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


Etik Kurul Sekreteryası
Öğr. Gör. Burhan DEMİRDAŞ
Telefon: 0 555 61723 15
E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi