ÖSYM Kırşehir İl Sınav Koordinatörlüğü

İletişim ve Adres Bilgisi:
Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin katı
Tel: 0386 2804081 – 2804070
Faks: 0386 2804073

Sınav Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDURAN

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi