Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumuna Katıldı

Üniversitemiz Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez ile Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Etikan Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumuna katıldı. 20–21 Nisan 2017 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu tarafından Akçaabat'ta düzenlenen sempozyumda Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez “Isparta Müzesi Envanterinde Bulunan Entariler”, Prof. Dr. Sema Etikan ise “Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Ahşap Ev Sanatları” isimli bildirisi ile üniversitemizi temsil etti.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi