Öğretim Üyelerimiz İspanya’da Uluslararası Kongreye Katıldılar 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Ulvi Özdemir  İspanya’da uluslararası kongreye katıldılar. Öğretim üyelerimizin, Üniversitemiz BAP Komisyonu tarafından desteklenen FEF.A4.17.005 no.lu projeleri çerçevesinde katıldıkları “II. Uluslararası Afro-Avraşya Araştırmaları Kongresi”, Valencia Üniversitesi ve İnternational Vision Üniversitesi ile Dumlupınar, Karabük ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversiteleri işbirliği ile 17-20 Nisan 2017 tarihlerinde Malaga/İspanya’da gerçekleşti. Doç. Dr. Azize Serap Tunçer kongreye, “Politik Mücadelede Mekân Olgusunun Aşımı” adlı bildiri ile katıldı. Yrd. Doç. Dr. Ali Ulvi Özdemir   ise “Atatürk Telgrafları Üzerine İstatistiki Bir Analiz” adlı bildirisini sundu. Öğretim üyelerimizin bildirileri aynı zamanda Kongre Komitesince ödüle layık bulundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi