Üniversitemizde Personel Daire Başkanlığı Tarafından “Harcırah Kanunu Eğitimi” Verildi 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim kapsamında “6245 Sayılı Harcırah Kanunu Eğitimi” verildi. 10 Mayıs 2017 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Kadir Erdemir verdi. 

Yaklaşık 6 saat süren eğitimde geçici ve sürekli görev yollukları, yurtdışı görevlendirmeleri usul ve esasları hakkında ilgili personellere bilgiler verildi. Fiili arazi üzerinde çalışanların harcırahı hakkında da bilgilerin aktarıldığı eğitimde gerçeğe aykırı beyan verenlerin cezaları ve birime başlama yazısının önemine değinildi. Konu hakkında örneklerin de verildiği eğitim ilgili personelin konu hakkında sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi