Öğretim Üyemiz ve Öğrenciler Nevşehir’deki Uluslararası Konferansa Katıldılar

Üniversitemiz Mucur Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akkaya ve program öğrencileri Bedirhan Akgün, Merve Sökmen ve  Yasemin Yavuzkan Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen uluslararası konferansa sözlü sunum ile katıldılar. Öğretim üyemiz ve öğrencileri, 8-10 Mayıs 2017 tarihleri gerçekleşen ve ikincisi düzenlenen International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia) isimli konferansta “Obtaining a Precious Metal (Gold) from e-Waste“ başlıklı sözlü bildiri sundular.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi