Üniversitemiz Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri “Bilim Ödülü”  Aldı

Üniversitemiz Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez ile öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Etikan’a 4-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya’da katıldıkları “VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi ve Sanat Etkinlikleri” programında Bilim Ödülü verildi. Ödül, Selçuk Üniversitesi Türk Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı tarafından öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez ve Prof. Dr. Sema Etikan’a “Türk Dokumaları” üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle verildi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi