Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hande Kılıçarslan Antalya’da Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hande Kılıçarslan, 10 - 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen II. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu kapsamında gerçekleşen “Doğal Boya Sempozyumu – Çalıştayı – Sergisi”ne bildiri ile katıldı. Yrd. Doç. Dr. Hande Kılıçarslan, Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez ve Prof. Dr. Sema Etikan ile birlikte hazırlamış olduğu “Boya Bitkilerinin Tarımsal Üretime Alınmasının Doğal Boyacılığın Sürdürülebilirliğine Katkısı” başlıklı bildiri ile üniversitemizi temsil etti.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi