Üniversitemiz Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Konya’da Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez, Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Etikan ve Yrd. Doç. Dr. Hande Kılıçarslan Konya Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 04-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen “VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi ve Sanat Etkinlikleri” ne bildiri ve sergi ile katıldılar. Kongrede Dekan Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez ve öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Etikan birlikte hazırladıkları “Muğla Yöresi Ekmek Mendili Dokumaları”; Yrd. Doç. Dr. Hande Kılıçarslan ise “Kadın El Emeğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bazı Örnekler ve Bunların Kültürel Mirasa Katkısı” isimli bildirilerini sundular.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi