Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuraydın Özlem Bükreş’te Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuraydın Özlem, 7-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te kongreye katıldı. Özlem, Bükreş’te yapılan “18. Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi”nde “Flank Hernıa Repaıred Wıth A Urınary Bag”, “Evaluatıon of Patıents Who Were Operated on Because of Adhesıve Small Bowel Obstructıon”, “Vacuum Assısted Closure Therapy in A Patıent Wıth Infected Dual Mesh After Graft Excısıon” isimli üç farklı poster sunumu yaparak üniversitemizi temsil etti.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi