Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuraydın Özlem Bükreş’te Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuraydın Özlem, 7-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te kongreye katıldı. Özlem, Bükreş’te yapılan “18. Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi”nde “Flank Hernıa Repaıred Wıth A Urınary Bag”, “Evaluatıon of Patıents Who Were Operated on Because of Adhesıve Small Bowel Obstructıon”, “Vacuum Assısted Closure Therapy in A Patıent Wıth Infected Dual Mesh After Graft Excısıon” isimli üç farklı poster sunumu yaparak üniversitemizi temsil etti.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi