Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nadir İlhan 8. Uluslararası Türk Dil Kurultayı’na Katıldı

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nadir İlhan, 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dil Kurultayı’na katıldı.

 

Kurultaya “Tasavvufu, Hikmeti Türkçe Anlatma Düşüncesinin Eseri: Garib-Nâme” adlı sözlü bildiriyle katılan İLHAN, Aşık Paşanın, Garib-nâmeyi Türkçe olarak yazarken yaşadığı dönemde herkesin bildiği İslamî terimlerin bir kısmını Türkçenin söz dizimi içerisinde kullanılırken bir kısım Arapça ve Farsça dinî terimlerin yerine Türkçe kelimelerle karşılıkları kullandığını belirtmiştir. Prof. Dr. Nadir İlhan, kullanılan Türkçe kelimelerin bir kısmının eski Türkçe döneminden beri kullanılan kelimeler olmasının yanında bir kısmının Aşık Paşa ve çağdaşları tarafından ortaya konulan kullanımlar olduğu vurguladı. 

8. Uluslararası Türk Dil Kurultayı katılım belgesi Prof. Dr. Nadir İlhan’a “Tasavvuf Ve Hikmeti Türkçe Anlatmanın Eseri Garib-Nâme” adlı bildiri sunumundan sonra Garib-nâme üstadı Prof. Dr. Kemal Yavuz tarafından verildi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi