Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuraydın Özlem Viyana’da Kongreye Katıldı 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuraydın Özlem, European Hernıa Socıety tarafından 24-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında Viyana’da düzenlediği “39th Annual Internatıonal Congress” e katıldı. Özlem, sunduğu “A Urınary Bag To Close Flank Hernıa, Both Colostomy Retrıeval And Incısıonal Hernıa Repaır Could Be Made In The Same Hospıtal Admıssıon, Analysıs Of Emergency Inguınal Hernıa Repaırs In Elderly Patıents, The Hernıa Repaır  Technıques Are Stıll Currently In Use And Have Satısfactory Results ?, Vacuum Asıssted Closure Therapy In A Patıent Wıth Infected Dual Mesh After Graf Excısıon, When  A Hernıa  Operatıon Should Not Be Made?, Mesh Mıgratıon Into The Intestıne  Is Very Rare  After Incısıonal Hernı Repaır, Gıant Inguınoscrotal Hernıa Prepared To Surgery Wıth Pneumoperıtoneum, Mıgratıng A Foreıgn Body In Subcutaneous Tıssue Of Mons Pubıs;A Mesh Pluque, Bılateral Inguınal Hernıas Should Be Repaıred In One Or Two Sessıon ?, Bılateral Inguınal Hernıas Should Be Repaıred In One Or Two Sessıon ?, Emergency Inguınal Hernıa Repaır And Dıstrubıtıon Of The Content At Samsun Traınıng  And Research Hospıtal In 5 Years” isimli 11 farklı poster sunumuyla üniversitemizi temsil etti.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi