Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri İstanbul’da Uluslararası Yerel Yönetim Kongresine Katıldılar

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ertuğrul ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu, İstanbul’da düzenlenen 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi’ne katıldılar. 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Büyükçekmece Belediyesi tarafından kongrede Doç. Dr. Azize Serap Tunçer ve yüksek lisans öğrencisi Cazibe Aydoğan,  Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Komisyonu tarafından desteklenen IIB.A4.17.001 nolu projeleri çerçevesinde “Yerel Kalkınma Projeleri Olarak Tarihi Alanların Korunması Örnekleri” başlıklı bildirisi ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ertuğrul “Ceza Hukuku Açısından Güncel Belediyecilik Problemleri Olarak Dilencilik ve Gürültü Fiilleri” başlıklı bildirisi ile üniversitemizi temsil ederken Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu da kongrenin düzenleme kurulu üyeliğini gerçekleştirdi.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi