Üniversitemizde Bütçe Yönetimi ve Bütçe Hazırlık Çalışmasında Uyulması Gereken Kurallar Anlatıldı

Üniversitemiz 2017 yılı hizmet içi eğitimleri kapsamında 24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Bütçe Yönetimi ve Bütçe Hazırlık Çalışmalarında Uyulması Gereken Hususlar konulu eğitimler düzenlendi. 24 Mayıs 2017 tarihinde Üniversitemiz Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimi, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz verdi.  Ali Yılmaz konuşmasında bütçe yönetimi hakkında bilgilere değindi. Yılmaz, 2018-2020 bütçe çalışmalarında harcama birimlerinin mali mevzuat çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir bütçe çalışması yapacaklarına inandığına söyleyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

25 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen eğitim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Çare Yıldırım Akyürek tarafından verildi. Gerçekleştirme görevlileri ve bütçe sorumlularının katıldığı eğitimde 2018-2020 bütçesi hazırlık çalışmaları kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Harcama birimlerinin bütçe hazırlık çalışmalarında kullanacakları form ve dokümanlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çare Yıldırım Akyürek, eğitim sonunda katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi