Üniversitemiz Personeline “Kamu Zararları ve Kamu Alacaklarının Tahsili” Konulu Eğitim Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim kapsamında ilgili personele “Kamu Zararları ve Kamu Alacaklarının Tahsili” konulu eğitim verildi. 8 Haziran 2017 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personellerinden Mali Hizmetler Uzmanı Fatih Musab Yılmaz tarafından verilen eğitime birimlerdeki ilgi personel katıldı.

Eğitimde Yılmaz, “Kamu Zararları ve Kamu Alacaklarının Tahsili” konusunu katılımcılara detaylı bir şekilde anlattı. 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi