Üniversitemiz Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi Ahi TV’nin Konuğu Oldu

Üniversitemiz Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi Ahi Televizyonunun konuğu oldu. 6 Haziran 2017 tarihinde Ahi TV’de yayımlanan ve Selahattin Tunçbilek’in hazırlayıp sunduğu “Güncel” adlı programının konuğu oldu. Programda “Kırsal Göç ve Kırşehir” konusu çeşitli yönleriyle ele alındı.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi