Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nil Mansuroğlu İtalya’da Konferansa Katıldı 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nil Mansuroğlu İtalya’da “Young Researchers Algebra Conference 2017” ye katıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) araştırmaları için İtalya’da bulunan Yrd. Doç. Dr. Nil Mansuroğlu, 23 – 24 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşen konferansa Erasmus programıyla İtalya Selerno Üniversitesinde bulunan yüksek lisans öğrencimiz Derya Karataş ile birlikte hazırladıkları "Products of four homogeneous components in free Lie algebras" başlıklı poster ile katılarak üniversitemizi temsil etti.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi