Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuraydın Özlem Frankurt’ta Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuraydın Özlem Frankurt’ta “25th İnternational Eaes Congress” isimli kongreye katıldı. 14-17 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşen kongrede Özlem, “A Comparıson Of The Results Of Peg And Nasogastrıc Tube Feedıng”, “Lıchtensteın Tensıon Free Mesh Repaır Or Laparoscopıc Transabdomınal Preperıtoneal Repaır Of Inguınal Hernıa: Retrospectıve Evaluatıon”, “Pneumoperıtoneum And Subcutaneosu Emphysem After Dıagnostıc Colonoscopy Case Report”, “An Unusual Cause Of Upper Rıght Quadrant Paın – Beware The Forgotten Stent!”, “A Rare Cause Of Left Upper Quadrant Abdomınal Paın: Symptomatıc Cholelıthıasıs Case Who Has Sıtus Inversus Totalıs”, “Is The Ultrasonıc Energy Superıor To Monopolar Energy In Laparoscopıc Transabdomınal Preperıtoneal Repaırıng Of Inguınal Hernıa” isimli 6 farklı bildiri sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi