Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Azize Serap Tunçer Japonya’da Uluslararası Konferansa Katıldı 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje Ofisi tarafından desteklenen IIB.A4.17.001 numaralı projesi çerçevesinde Kyoto-Japonya’da düzenlenen “International Conferance on Information and Social Science (ISS 2017)” adlı kongreye katıldı. 27-29 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşen kongrede Tunçer, kongrenin 29 Haziran 2017 tarihli 6. oturumunda “Protecting of Cultural Heritage in Urban Areas” adlı bildirisini sunarak aynı günün 7. oturumunda da başkanlık yaptı.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi