Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ömer Sözen Belarus’da Uluslararası SEAB-2017 Konferansına Katıldı

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Sözen, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje Ofisi tarafından desteklenen ZRT.E2.17.015 numaralı projesi kapsamında Minsk-Belarus’ta düzenlenen "The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017)" adlı kongreye katıldı. 05-08 Temmuz 2017 tarihleri arasında Belarus’ta gerçekleşen kongrede Sözen, kongrenin 3. gününde "A Research on the Determination of Qualitative and Quantitative Features of Local Dry Bean Populations Collected from Kirsehir Province of Turkey" adlı sözlü bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi