Üniversitemiz Personeline “Faaliyet Raporları Hazırlama ve Uygulama Esasları” Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından birim personeline “Faaliyet Raporları Hazırlama ve Uygulama Esasları” hizmet içi eğitimi verildi. 22 Ağustos 2017 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitim, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz ve Strateji Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Mine Çiftçi tarafından verilirken eğitme akademik ve idari personel katıldı.

Eğitimde “Faaliyet Raporları Hazırlama ve Uygulama Esasları” konusu aşamaları ile anlatılarak personele karşılaşılacak sorunlarla ilgili detaylı bilgi verildi.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi