Kaman Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarımızdan Öğr. Gör. Ethem Merdan ve Öğr. Gör. Gazi Polat  Zonguldak’ta Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresine (ICMEB) Katıldı

Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ethem Merdan ve Öğr. Gör. Gazi Polat 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi'ne (ICMEB) katıldı. Merdan, kongrenin ikinci gününde Güvenlik İklimi Ve Güvenlik Kültürünün İşyeri Yaralanmaları Üzerine Etkisi: Döküm Sektöründe Bir Araştırma (Safety Climate And Safety Culture Effects On Workplace Injuries: A Research In The Casting Sector)” adlı sözlü bildirisini sundu. Polat ise “Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Açısından Ekonomik Önemi (The Economic Importance of Petroleum and Natural Gas Pipelines for Central Asian Turkish Republics and Turkey)” adlı sözlü bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi