Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerine Kayseri Gezisi Düzenlendi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı dönem 1 öğrencilerine oryantasyon haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Gezisi düzenlendi. 20 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen gezide Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1204-1206 yılları arasında Kayseri'de inşa ettirilmiş olan Gevher Nesibe Şifaiyyesi ve 1210-1214 yılları arasında yapılan medresesi gezildi. Kimi kaynağa göre tıp eğitimi ve sağlık hizmetini birlikte veren dünyanın ilk Tıp Fakültesi özelliği olan Gevher Nesibe Şifaiyyesi Gezisi boyunca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Erbesler, Tıp Etiği Anabilim Dalından Dr. Arif Hüdai Köken ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı ve Uluslararası Eczacılık Tarihi Birliği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Tekiner öğrencilerimize eşlik ederek gezilen yerler hakkında onları bilgilendirdi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi