Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri 2. Akademik Gelişim Kursuna Katıldı

Üniversitemiz Tıp Fakültesinden 12 öğretim üyesi 2. Akademik Gelişim Kursuna katıldı. Sağlık Medeniyet Derneği tarafından 16-17 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen kursta Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Güneş eğitici olarak görev aldı. Kursa katılan öğretim üyelerimiz tarafından Sağlık Medeniyet Derneği Akademik Gelişim Kursu Düzenleme Komisyonuna 3. Akademik Gelişim Kursunun Üniversitemiz Tıp Fakültesi ev sahipliğinde yapılması teklif edildi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi