Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ethem Merdan “1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu’na (ISSAS)” Katıldı

Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Ethem Merdan 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu’na (ISSAS)” katıldı. Merdan, sempozyumda “Kültürel Sermaye ve Sosyal Sermayenin Hizmet İnovasyon Davranışına Etkisi: Kafe Sektöründe Bir Araştırma” (The Effect of Cultural Capital and Social Capital on Service Innovation Behavior: A Research in Café Sector) adlı sözlü bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi