Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer Portekiz’de Uluslararası Konferansa Katıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Azize Serap Tunçer, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Ofisi tarafından desteklenen IIB.E2.17.018 numaralı proje çerçevesinde Portekiz’de bildiri sundu. Tunçer, Politechnica University of Porto ve Sakarya Üniversitesi tarafından 12-14 Eylül 2017 tarihlerinde Porto’da gerçekleştirilen 3rd International Conferance on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL 2017) isimli konferansa “Toplumsal Değişim ve Kent Bilim Eğitimi” başlıklı bildirisi ile katıldı.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi