Öğretim Elemanlarımızdan Öğr. Gör. Ethem Merdan 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi’ne Katıldı

Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Ethem Merdan 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi’ne katıldı. Merdan, 5 – 7 Ekim 2017 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi’nde “Sosyal Sermaye Hizmet İnovasyon Davranışı ve İç Girişimcilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Investigation of the Relationship Between Social Capital Service Innovation Behavior and Intrapreneurship)” adlı sözlü bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi