Doç. Dr. Azize Serap Tunçer ile Arş. Gör. Özlem Bülbül Avusturya’da Uluslararası Yoksulluk Konferansına Katıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer ve Araştırma Görevlisi Özlem Bülbül, Salzburg Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “2017 Salzburg Conferance in Interdisiplinary Powerty Research” adlı konferansa katıldılar. 21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Avusturya’da gerçekleşen konferansta Doç. Dr. Azize Serap Tunçer “Poverty and Social Aid Policies in Turkey" başlıklı bildirisini, Arş. Gör. Özlem Bülbül ise “Considering Neoliberal Populism Along with the Poverty in Turkey” başlıklı bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi