Öğr. Gör. Süleyman Çelik Kazakistan’da Konferansa Katıldı

Üniversitemiz Mucur Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Süleyman Çelik Kazakistan Astana’daki “Eurasion National University ev sahipliğinde düzenlenen “TWMS 2017 VI Congress Of The Turkish World Mathematical Society” adlı konferansa katıldı. 2-5 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşen konferansta Öğr. Gör. Süleyman Çelik “Riesz Potential Associatedwith Shrodinger Operator On Vanishing Generalized Morrey Spaces” başlıklı bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi