Doç. Dr. Ali Akbulut Kazakistan’da Konferansa Katıldı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Akbulut Kazakistan Astana’daki Eurasion National University ev sahipliğinde düzenlenen “Twms 2017 Vı Congress of The Turkish World Mathematical Society” adlı konferansa katıldı. 2-5 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşen konferansta Doç. Dr. Ali Akbulut “Marcinkiewicz Integrals Associated With Schrodinger Operator And Its Commutators On Generalized Morrey Spaces” başlıklı bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi