Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Recai Dağlı ile Yrd. Doç. Dr. Fatma Çelik Antalya’da Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Recai Dağlı ile Yrd. Doç. Dr. Fatma Çelik Antalya’da Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 51. Ulusal Kongresine katıldı. 25-29 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede öğretim üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. Recai Dağlı ile Yrd. Doç. Dr. Fatma Çelik sözlü ve e-poster bildirilerini sundular.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi