Üniversitemizde “II. Kılıçaslan Köşkü ve Selçuklu Sarayı Kazıları” Konulu Konferans Gerçekleşti

Üniversitemiz Eski Çağ Kültürleri Topluluğu tarafından “II. Kılıçaslan Köşkü ve Selçuklu Sarayı Kazıları” konulu konferans düzenlendi. 2 Kasım 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli katılırken konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansta Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, Konya Alaaddin Tepesinde bulunan II. Kılıçaslan Köşkü ve Selçuklu Sarayı yapıları hakkında bilgiler vererek orada yapılan kazı çalışmalarına değindi. Kazıların yapılma amaçlarının kültürel mirasları korumak olduğunu belirten Benli, önemli olanın kazı yapıldıktan sonra ortaya çıkan eserlerin restorasyonlarının yapılarak tekrar hayata kazandırılması olduğunu söyledi.

Öğrencilerin merakla dinledikleri konferans sonunda Eski Çağ Kültürleri Topluluğu tarafından Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli’ye teşekkür ve katılım belgesi verildi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi