Üniversitemiz Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Kırşehir Erzurum Şenkaya Ormanlı Köyü Derneği’ne Ziyaret

Üniversitemiz Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Kırşehir Erzurum Şenkaya Ormanlı Köyü Derneği’ne çalışma ziyareti gerçekleştirildi. 31 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen ziyarete Göç ve yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşci, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aktürk katıldı.

Erzurum Şenkaya Ormanlı Köyü Derneğine ziyaret amacının Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmekte olan ‘Erzurum'dan Kırşehir'e Olan Göçlerin Kırşehir'in Sosyal ve Ekonomik Yaşamına Etkisi Üzerine Bir Araştırma’ adlı proje kapsamında veri temini ve paylaşımı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi