Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencilerimiz Uluslararası Kongreye Katıldılar

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer ile birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Suzan Sert ve Muhammet Karaçivi Bursa’da II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katıldılar. Bu yılki teması “Medeniyetler Düzeyinde Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutları ve Türkiye’nin Gelecekteki Konumu (Quo Vadis Türkiye)” olan ve 1-2 Kasım 2017 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi ile Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM) işbirliğinde gerçekleştirilen kongrede öğrencilerimiz “Türkiye’nin Geleceğinde Kentleşme Politikalarının Sosyo-Ekonomik Rolü” başlıklı bildiriyi sundular.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
ICAA 2018 WITAM 2018 4. AHİLİK SEMPOZYUMU YUNUS EMRE SEMPOZYUMU USBES 2018 TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ