Öğretim Üyemiz 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumuna Katıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşci 1.Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumuna katıldı. 3-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Bandırma 17 Eylül Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan sempozyumda Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi, “Kırsal Toplumun Özellikleri ve Kırsal Göç” adlı sözlü sunumunu yaptı.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi